top of page

sodetails.com

Sanat ve İç Mimari konularında en güncel yazılarımızla sizlerleyiz, takipte kalın!

Home: Welcome
Ara

Tasarım Elemanları, Nokta

Güncelleme tarihi: 8 Mar


Nokta, sıfır boyutlu ve salt bir işarettir, hatta mikro işaret de denir. Hiçbir semte saplanmaz ve iki çizginin kesişmesiyle ortaya çıkar. Noktayı algıladığımız zaman, çeşitlenebilen, büyüyebilen, dinamizmi ve kompozisyonu oluşturan bir eleman tasarımıdır. Nokta bütün biçimleri meydana getiren elemandır. İç mekânda belirli bir yeri işaret eder ve noktanın uzunluğu, eni, boyu yoktur. Bu nedenle, yönsüz ve merkezidir. (Ching, 2008)

Nokta (Ching, 2008)

En basit ve en önde gelen tasarım elemanı olarak kabul edilir. Biçim ailesinin temel elemanı olan nokta, bir takım bölgeleri işaret etmeye ve tanımlamaya yardımcı olmaktadır.

Bunlar;

- Bir çizginin iki ucu.

- İki çizginin kesiştiği alanı.

- Bir yüzeyin ya da hacmin köşesindeki iki çizginin buluşması.

- Bir alanın merkezi (Ching, 1996)


Nokta (Ching, 2008)

Tasarımın temel elemanı "nokta" dır. Noktalar “dokuları” veya "çizgi"leri, çizgiler "yüzey"leri yüzeyler yapılanarak “derinlikleri” ve "kütle"leri oluşturur. İç mekân tasarımı, bu ögelerin içinde ayırımlar ve birleşimler ile kurulan kompozisyonlardan oluşur. Algısal yanılmaları kullanarak elementler bölebilir, örneğin; üç boyutlu bir tasarım iki boyutlu bir yüzey üzerine çizim yapılabilir (İncekara 1999).Noktalarla bir form yaratılabilir.

Grafik tasarımında “Görsel olarak nokta; bulunduğu yere göre küçük, merkezsel benektir. Bir nokta mekân içindeki (uzaydaki) bir pozisyonu (durumu) gösterir. İki çizginin birleştiği ya da kesiştiği yeri gösterebilir. Bir düzlemin köşesini, bir işareti, bir yeri belirler. Nokta düzensizliğin içinde ilk düzen ifade elemandır. Nokta, geometrik olarak görselliğin anlatımında çeşitli büyüklüklerde, boş ya da dolu yuvarlaklar olarak değerlendirilir.” Nokta ve yüzey birbirlerinin etkisini yok edebilir. Büyük bir noktanın bulunduğu yüzeyin etkisini yok edeceği gibi büyük bir yüzey de küçük noktayı yutar. Çok sayıda noktalar ile çalışma bir düzen ölçme ortamı hazırlar. Tek bir nokta durgunluk etkisi yaratır. Noktanın yüzey üzerindeki sayıları arttıkça etkileri de farklı olur. Bu etkiler birlikte kullanılabilir. Durgunluk giderek, dinamizme, ritme veya kargaşaya dönüşebilir. Bazen gerilimli bir beraberlik de gösterirler. Göz kendiliğinden noktalar arasında bir bağıntı kurar. Bu etkiyi güçlendirir. Sayılar, artışlar bu bağıntıyı adeta çizgiselleştirirler.


Tasarımcılar mekânın işlevine ve ne için kullanılacağına, iş koşullarına bakarak rekabet içinde her mekâna farklı bir tasarım yaratmaya çalışırlar. İç mekân, bilet satış, mağaza gibi geniş bir yelpazede yeterli rekabet avantajlarını göz önüne alarak, tasarımları gerçekleştirirler. Tasarım ve markalaşma ajansı BvD ve mekânsal tasarım stüdyosu Koncept Stockholm tarafından yapılan Stockholm'de Sollentuna Centrumilk bilet satış ofisi, nokta konseptini en iyi uygulayan firmalar arasındadır. Bu konseptle seyahat edecek kişinin biletini satın alma duygusu havaalanına gelmesi ile birlikte oluşuyor. Bu konseptle heyecan duygusu yaratılarak müşteriden bir duygusal tepki üretmeye odaklanılıyor. Bilet satış yeri için tasarlanan mobilya, tabela ve diğer grafik unsurlarda kurumsal renk olarak kırmızı kullanılmış. Karanlık bir gölge uygulaması ise parlak ve daha enerjik yapmıştır. Yeni sayaçlarla müşteriler ve satış personeli arasındaki mesafeyi azaltmak, kişisel temas, yakınlık ve açıklık hissini arttırmak amaçlanmıştır.

Grafik semboller kabul gören ve havaalanlarında bulunanlara benzer tasarlandı. Espri duygusu veren noktalı çizgiler (uçuş yollarını gösteren tabelalarda değil farklı yüzeylerde (zeminde, duvarda ve iç pencerelerde) kullanıldı. Müşterinin 115 odak noktası, bu nedenle, sürekli olarak yaklaşan maceraya yönelik olarak güçlü tutulmuş, bilet ve sunulan hizmet karşılığında maceranın tekrarlanabileceği duygusu yaratılmış.


Bilet satış ofisi,Noktalarla bir anlamlı imaj yaratılmış.

Noktalar yanyana geldiklerinde birbirleriyle ilişkiye girer, bu bağıntı bazen çizgiselliğe bazen de lekeselliğe dönüşebilir. Noktanın yanına ikinci bir nokta geldiğinde kompozisyon ilkeleri başlar. Nokta bulunduğu yer ve çevreye göre noktadır. Evren içinde dünya noktadır. Çok uzakta bir uçak ta nokta izlenimi verir. Renk olarak ta gri imajı verir. Bu grafik tasarımı Netherlande Vılasova uygulamış ve bu iç mekân tasarımı bir outlet mobilya satış merkezine aittir. Vilasofa duvarları duvar kâğıdı ile kaplamış ve bu yazıları çizgiyle değil noktaları bir araya getirerek tasarlamış.


Duvarda noktaların birleşimi ile harfler yaratılmış.

Home: Blog2
Home: Contact

Abone Ol

©2019 by sodetails.com

Home: Subscribe
Contact

So Details'e ilginizden dolayı teşekkür ederiz!

Ayrıntılarınız başarıyla gönderildi!

bottom of page